Tijdschrift najaar 2018

 127 tijdschrift

Het derde en laatste nummer van 2018 is verschenen:

  • Mooi
  • Inspirerend
  • Interessant

      Kijk voor een korte inhoud hier.

     

      Kopij voor het voorjaar 2019, no. 128 

      inleveren voor 15 januari 2019

 

      Thema voor het komende nummer is

      Sneeuwkristallen