Bestuur

De Nederlandse Mandalavereniging heeft een bestuur dat bestaat uit vijf leden. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester is er een bestuurslid dat belast is met de (eind)redactie van het tijdschrift Mandala en een bestuurslid dat de ledenadministratie verzorgt. Zij komen regelmatig bij elkaar om het beleid uit te stippelen en dit beleid ten uitvoer te brengen.

Het bestuur wordt hierbij ondersteund door diverse leden, die binnen onze vereniging medewerkers worden genoemd. Onder hen zijn vaste schrijvers voor het tijdschrift, een corrector en iemand die de nazending van het tijdschrift verzorgt.

De bestuursleden en medewerkers krijgen voor hun werkzaamheden een kleine onkostenvergoeding. Het overzicht hiervan wordt binnenkort opgenomen. De inzet van deze mensen is belangrijk voor het voortbestaan van de Nederlandse Mandalavereniging.

Het bestuur heeft privacyregels opgesteld om te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgaan met de persoonlijke gegevens van de leden. 

Sinds de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2018 is het bestuur weer compleet. Onderling worden de diverse taken verdeeld. Via email zijn alle bestuursleden bereikbaar. Klik hier voor een lijst van bestuursleden en vrijwilligers met een vaste taak.

Huishoudelijk reglement.

Login bestuur

Zoeken