Nederlandse Mandalavereniging

De Nederlandse Mandalavereniging is opgericht 18 Augustus 1985*.
Zij is ontstaan uit enthousiasme en liefde voor het maken van mandala's.

Doel van de vereniging is het bevorderen van het meditatief vervaardigen van mandala's.*

Zij tracht dit doel te bereiken door*:

 • Voorlichting te geven en informatie te verstrekken.
 • Uitwisseling van persoonlijke ervaringen.
 • Het organiseren van activiteiten.
 • Het geven van lezingen en trainingen.
 • Het verspreiden van verkregen kennis.
 • Het uitgeven van een verenigingsblad.

Dit is praktisch ingevuld door:

 • Publicatie van de website waar u zich nu op bevindt.
 • Het uitgeven van het tijdschrift 'Mandala' waarin veel persoonlijke ervaringen te vinden zijn.
 • Een ledendag waar de algemene ledenvergadering gecombineerd wordt met een gezellig en vooral creatief samenzijn.
 • Bekendheid te geven aan cursussen/workshops, gegeven door leden, door publicatie op deze website.
 • Het publiceren op deze website en in het tijdschrift 'Mandala' van informatie over mandalakringen opgericht/georganiseerd door de leden.
 • Voor leden een digitale ontmoetingsplaats te beheren op Facebook.

De Nederlandse Mandalavereniging wordt aangestuurd door een bestuur. De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging benoemd.

De Nederlandse Mandalavereniging heeft ruim 400 leden.

* Bron: statuten Nederlandse Mandalavereniging

Lidmaatschap

U kunt lid worden van de Nederlandse Mandalavereniging door een verzoek daartoe in te dienen bij de ledenadministratie*.

Voor het lidmaatschap van de Nederlandse Mandalavereniging betaalt u in 2019 een contributie van € 20,- per jaar. (Buiten Nederland € 25,- per jaar.) Voor 2020 is dit 25 euro per jaar (30 voor buiten Nederland. )

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar*.

Hiervoor krijgt u als lid:

Leden kunnen biidragen insturen voor het tijdschrift. De redactie nodigt iedereen daartoe van harte uit.

Opzeggen van het lidmaatschap kan door een (schriftelijke) kennisgeving aan de ledenadministratie voor 1 december in het jaar voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar*. De vereniging houdt zich aan de privacyregels.

* Bron: statuten Nederlandse Mandalavereniging

Logo

 

logo

Het logo van de Nederlandse Mandalavereniging heeft als basis een mandala die gemaakt is door Tineke Vermeegen.

In 2008 is deze mandala door de leden gekozen uit alle inzendingen.