Privacyverklaring

 

De Mandalavereniging houdt zich aan regels ivm de privacy, die leest u hieronder. De drukker die het tijdschrift verspreidt heeft hiervoor een eigen verklaring opgesteld.

 

1: Verwerkingsverantwoordelijke:

Nederlandse Mandalavereniging.

2: Welke gegevens verwerken we en waarvoor:

Wij maken per onderdeel van onze activiteiten gebruik van persoonlijke gegevens: ledendagen, tijdschrift verzenden, regiodagen etv.

Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen. De namen en adressen gaan 3x per jaar naar de drukker i.v.m. het verzenden van ons tijdschrift.

2.Duur van gegevensbewaring

De vermelde persoonlijke gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. De factuurgegevens dienen wettelijk 7  jaar bewaard te worden volgens de overheid.

3. Inzage – aanpassen-verwijderen persoonsgegevens.

Op verzoek heeft u inzage in de gegevens die wij van u bewaren. Op verzoek zullen wij alle digitale persoonsgegevens aanpassen of verwijderen (uitgezonderd de gegevens voor de verplichte bewaring als bedrijf volgens de overheid). Na het indienen van een verzoek zullen wij hier binnen uiterlijk 4 weken gehoor aan geven.

4.Nieuwsbrief/ Tijdschrift

Via elke nieuwsbrief die wordt verzonden is het altijd mogelijk om u weer uit te kunnen schrijven hiervoor.

Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van foto' s waar u op staat in ons blad dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Deze privacyverklaring kan waar nodig in de toekomst aangepast worden. Ontvangt u een nieuwsbrief dan zullen wij dit hierin vermelden. Ook in ons blad Mandala zullen we mededelingen hierover doen.

Voor vragen over onze privacyverklaring, het indienen van een verzoek tot inzage, aanpassing, of verwijderen van de digitale persoonsgegevens of overige vragen kunt u ons bereiken via het secretariaat.

mei 2018