skip to Main Content

Je kunt een proefexemplaar van het tijdschrift aanvragen bij de ledenadministratie. Je ontvangt dan een willekeurig, al verschenen exemplaar. Je betaalt hiervoor de verzendkosten plus kosten van het tijdschrift. Dat is samen 15 euro. Een jaar lidmaatschap kost 20 euro dus dat is dan net zo aantrekkelijk…..

Er zijn ook nog exemplaren van oude tijdschriften te koop voor leden. Wil je een specifiek nummer of ben je op zoek naar een specifiek artikel op papier, vraag dan even na bij de redacteur of het nummer nog beschikbaar is. Je kunt het op papier toegestuurd krijgen. Vraag vooraf naar de kosten.

Of geef een cadeau-abonnement. Dit abonnement stopt automatisch na 1 jaar en omvat 3 exemplaren. Gedurende een jaar heeft de ontvanger van dit cadeau ook alle rechten van een gewoon lid (o.a. toegang tot het besloten gedeelte van deze website). Meer informatie …

Het ruim 40 pagina’s tellende fullcolour tijdschrift van de Nederlandse Mandalavereniging verschijnt 3x per jaar. ‘Mandala’ geeft op diverse manieren informatie over het mandalatekenen en laat bijdragen van leden zien. Er staan verhalen in over wat wat de makers heeft gebracht tot hun mandala’s. Technieken van getekende, geborduurde of op andere wijze tot stand gekomen mandala’s worden erin beschreven. Er is een vraag- en aanbodrubriek en je vindt er boekbesprekingen.  Veel om te lezen en te bekijken. En het zet aan tot nieuw eigen werk. Kortom: een interessant tijdschrift dat door leden wordt geschreven en alleen aan leden wordt verstrekt. Het tijdschrift ‘Mandala’ verscheen voor het eerst in 1985 en is nog steeds een inspiratiebron.

Hier kun je teruggaand tot 2010 alle verschenen nummers met een korte inhoud zien. Voor leden zijn diverse artikelen uit het tijdschrift op onderwerp terug te vinden in het archief. Dit archief wordt regelmatig aangevuld.

Hieronder wat voorbeeldpagina’s uit de afgelopen jaren om een indruk te krijgen van de inhoud. Klik op de pagina om deze te vergroten.

Leden kunnen kopij voor het tijdschrift sturen naar tijdschrift@mandalavereniging.nl.

Sluitingsdata kopij: 1 mei, 1 september en 15 januari.

Back To Top