Vragen over het lidmaatschap

Wanneer verschijnt het tijdschrift?

De tijdschriften verschijnen in de maanden maart, juli en november.

Je ontvangt je eerste tijdschrift afhankelijk van het moment dat je lid bent geworden.
Als peildatum gebruiken we daarvoor de 1e van de maand. Bijvoorbeeld: word je lid op 1 maart, dan ontvang je het maarttijdschrift nog wel, maar word je lid na 1 maart, dan ontvang je pas in juli je eerste tijdschrift.

De sluitingsdata voor het inzenden van kopij zijn: 15 februari, 15 juni en 15 oktober. Het tijdschrift verschijnt steeds de maand daarna.

Hoe zit het met kopij voor het tijdschrift?

Kopij bestaat uit eigen teksten en/of eigen afbeeldingen van leden en bevat geen reclame. Kopij mag aangeleverd worden aan tijdschrift@mandalavereniging.nl.

Door inzending geeft het lid toestemming voor publicatie. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren, om wijzigingen aan te brengen en/of bijdragen in te korten.

Lever afbeeldingen aan als jpg of png. Minimaal 500 kb groot. Kleinere afbeeldingen kunnen mogelijk niet verwerkt worden.
Tekst kun je gewoon aanleveren in je mail, dat hoeft niet in een apart bestand.

De sluitingsdata voor het inzenden van kopij zijn: 15 februari, 15 juni en 15 oktober. Het tijdschrift verschijnt dan de maand daarna.

Hoe geef ik een wijziging in mijn gegevens door?

Stuur een mail met de oude en nieuwe gegevens naar ledenadministratie@mandalavereniging.nl.
Wij verwerken het dan in onze ledenadministratie.

Waarom moet ik toestemming geven voor een automatische incasso?

Vrijwilligers en bestuursleden zijn moeilijk te vinden, en handmatige betalingen brengen extra werk en kosten met zich mee. We willen als bestuur de contributie voor de leden en de werkdruk voor het bestuur/vrijwilligers graag laag houden en hebben er daarom voor gekozen om het proces rondom de ledenadministratie en de contributiebetalingen te automatiseren en via de website te laten lopen.

We begrijpen dat verandering soms even wennen is, maar we zijn ervan overtuigd dat deze stappen de vereniging helpen om de ledenadministratie en de financiën goed te blijven doen.

Hoe werkt het betalen van de contributie voor het lidmaatschap?

Als je jezelf aanmeldt als lid of iemand anders een doorlopend cadeaulidmaatschap geeft, dan betaal je tijdens het aanmeldproces je eerste jaarcontributie via iDeal. Je geeft tijdens dat proces ook toestemming voor automatische incasso. Die vindt dan de volgende jaren op dezelfde datum plaats en stopt vanzelf als je je lidmaatschap beëindigd.

Als je een ander een jaarlidmaatschap cadeau geeft, dan betaal je tijdens het aanmeldproces eenmalig de jaarcontributie via iDeal.

Heb je een vraag over een specifieke betaling, stuur dan een e-mail naar penningmeester@mandalavereniging.nl. Dan zoeken we het voor je uit.

De contributie is anders dan vorig jaar, hoe kan dat?

De contributie kan jaarlijks wijzigen. Op voorstel van het bestuur stellen de leden tijdens de algemene ledenvergadering (meestal in maart) jaarlijks de hoogte van de contributie vast. Die gaat dan in het volgende kalenderjaar gelden.
De vastgestelde contributiebedragen worden via de notulen, de website en het tijdschrift gecommuniceerd aan de leden.

Waarom staat er geen BTW op mijn factuur?

De Nederlandse Mandalavereniging is vrijgesteld van BTW. Als de vereniging facturen uitschrijft, mag zij op de factuur geen btw in rekening brengen. Meer uitleg hierover kun je lezen op de site van de Belastingdienst.

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

Stuur een mail met het verzoek om je lidmaatschap te beëindigen naar ledenadministratie@mandalavereniging.nl.
Voor opzegging door het lid geldt een opzegtermijn van één maand vóór afloop van de abonnementsperiode.

Technische vragen

Hoe zorg ik ervoor dat ik alle e-mail van de vereniging ontvang?

Zorg ervoor dat je secretaris@mandalaverenging.nl hebt toegevoegd aan je vertrouwde contactpersonen binnen je mailprogramma. Hoe? Hier vind je de uitleg.

De link naar mijn factuur werkt niet

Klik met je rechtermuisknop op de link en kies ‘kopieer link’. Ga naar een nieuw tabblad in je browser en plak de link daar. Je ziet dan je factuur.

Ik heb mezelf of een ander als lid aangemeld, maar geen bevestiging via e-mail gekregen

Kijk even in je folder met ‘Ongewenste mail’ of ‘Spam’. Zorg ervoor dat je secretaris@mandalaverenging.nl hebt toegevoegd aan je vertrouwde contactpersonen. Hoe? Hier vind je de uitleg.

Als je hem daarna ook niet vindt, stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@mandalavereniging.nl. Dan zoeken we het voor je uit.

Ik heb een of meer tijdschriften gekocht, maar geen bevestiging via e-mail gekregen

Kijk even in je folder met ‘Ongewenste mail’ of ‘Spam’. Zorg ervoor dat je secretaris@mandalaverenging.nl hebt toegevoegd aan je vertrouwde contactpersonen. Hoe? Hier vind je de uitleg.

Als je hem daar ook niet vindt, stuur dan een e-mail naar tijdschrift@mandalavereniging.nl. Dan zoeken we het voor je uit.

Ik kan niet meer inloggen

Dat klopt. Omdat het archief niet meer op de site staat, is het niet meer nodig om in te loggen. Alle informatie op onze website is openbaar.

 

Ik kan het archief niet meer vinden

Dat klopt. Er werd maar heel weinig gebruik van gemaakt en er was zoveel materiaal dat de website er last van kreeg. We hebben er daarom voor gekozen om het archief niet meer op de website te publiceren.

We hebben wel andere ideeën… Wacht rustig af en laat je verrassen!